می‌خواهیم ایران را به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای بازگردانیم