معاون دفتر رییس‌جمهور: ضرورت مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق