گشایش نمایشگاه خوش‌نویسی «یاس کبود» در نگارخانه رضوان مشهد