می‌خواهیم با فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف برجام را حفظ کنیم!