آخرین تحولات در اردوی عنابی‌پوشان؛/ سرمربی جدید شهر خودرو، نمی‌تواند سرمربی باشد!