طوفان بورس آرام گرفت / توقف شاخص کل در کانال ۳۹۵ هزار واحدی