قابی دردناک از سوغاتی یکی از مسافران بویینگ اکراینی ۷۳۷+عکس