تصویری از سید یاسر خمینی در مراسم تشییع سردار سلیمانی