لمپارد: تبریک به کلوپ بابت تمدید قرارداد با لیورپول