نباید بنزین را یکباره ۳۰۰۰ تومان می‌کردید / حقوق‌های نجومی را نصف کنید