تصویر شیلا خداداد در جشن تولد چهل و دو سالگی پرستو صالحی