آیت الله امینی: اگر به توصیه‌های رهبری عمل کنید مشکلات حل می‌شود