نماینده مجلس: عدم پیوستن به FATF منجر به قطع رابطه تجاری با دنیا می‌شود