دستور تولیت آستان قدس رضوی برای کمک به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی