خلاصه بازی ماشین سازی 1 - 2 ذوب آهن؛ تیرخلاص به منصوریان در دقیقه 92