دستور وزیر کشور برای رسیدگی سریع به وضعیت زلزله زدگان و مناطق زلزله زده