فرمانده سپاه: ایران بهتر از کشور های پیشرفته در حال ساخته شدن است/ امروز بر قله رفیع در عالم ایستاده ایم/ همه راه از زمین، هوا و دریا بر روی دشمنان بسته است/ همه چیز مهیای قرارگرفتن در تراز قدرت‌های برتر جهانی است