عباسی آرند: ایرانسل به سمت اپراتور دیجیتال حرکت می‌کند