تکرار سناریوی هفته پیش بازارها / ارزانی دلار چقدر ماندگار است؟ / آینده بورس از نگاه تحلیلگران