آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی با 1 کشته; تعدادی خودرو دچار حریق شدند + تصاویر