نشست تخصصی نقد و بررسی اشعار بیضای اردبیلی و رونمایی از کتاب ید بیضاء