آمار تردد خودرو از محورهای مواصلاتی البرز 4 برابر سایر محورها است