روزانه 700 هزار خودرو در جاده‌های کرمانشاه تردد می‌کنند