مقام معظم رهبری: جریانی در کشور نخبگان را از ماندن در ایران دلسرد می‌کند/ با آنکه می‌توانستیم، قاطعانه و شجاعانه در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم