موارد مصرف شربت سیتریزین و آشنایی با عوارض و ویژگی های این دارو