رونالدو باچهارگل به لیتوانی به رکورد دایی نزدیک شد