معاون حقوقی رئیس‌جمهور: ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد