قوه قضاییه: تکذیب حکم 6 ماه زندان برای دختری که خودسوزی کرد