احمد خاتمی: فضای مجازی قتل‌گاهِ نظام است/ برخی می‌گویند با وجود اختلاس‌ها و مشکلات بازهم باید از نظام حمایت کرد؟ بله، باید حمایت کرد