سَبک ما در قصه‌نویسی مشخص نیست/اهالی فرهنگ هنوز باید کار گِل کنند