گفتگو و روش‌های مسالمت آمیز پیش نیاز صلح پایدار در افغانستان است