در صورت تحریم نمی‌توانیم از شرکت‌های آلمانی حمایت کنیم