دیدار دوستانه تیم ملی پیشکسوتان ایران و تیم خبرنگاران