معاون وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد: پرداخت وام ازدواج به جوانان در کمتر از یک ماه