آنالیز بازارها در هفته چهارم تیر ماه / شوک در بازار ارز / بورس هم منفی شد