بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده‌ای است/ اروپایی‌ها به جای اینکه به ما بگویند به برجام بازگردید، به آمریکایی‌ها بگویند از تحریم‌ها دست بردارند