پروژه شهر دانش را نمی‌توان منتفی کرد/ اجرای ۵ پروژه ساخت و ساز در حاشیه دانشگاه تهران