سرپرست تیم گل گهر:/ دو بازیکن و یک مربی به گل گهر پیوستند