امام جمعه همدان: بانوان کم حجاب پای انقلاب ایستاده اند