بعد از پنج سال، آقای دیوید فینچر، با یک موضوع جالب، براساس فیلمنامه‌ای که پدرش نوشته، قرارداد اثر تازه‌اش را امضا کرد+ بازیگر اصلی