به نقل از کارگردان تاد فیلیپس (Todd Phillips)، فیلم جوکر (Joker) از کامیک ها پیروی نمی کند