تردد‌های جاده‌ای نسبت به روز قبل 6.5 درصد افزایش یافت