۷۰ مدرسه قلع و قمعی در پایتخت/ سرگردانی ۸ هزار دانش‌آموز تهرانی با انحلال ۱۱ مدرسه