هنوز قیمت مرغ گران نشده است / کمبودی در تامین شیر نداریم