شیمبا به شهرخودرو خواهد رسید؟/ مذاکره جدی پدیده با لوسیانو پریرا