مراسم‌های خارج از عرف برخی سفارتخانه‌ها، زیبنده ایران نیست