سخنگوی وزارت خارجه: اروپا به تعهدات برجام پایبند باشد/«ماس» ماده۳۶ برجام رامطالعه کند