آیت‌الله اراکی عضو مجلس خبرگان: مقام معظم رهبری گفتند راه برای بازرسی از همه بخش‌های زیرمجموعه من باز است