«دل‌باخته» برداشتی از شاهنامه است / رضا رویگری راوی و بازیگر نمایش شد