قاضی دادگاه بانک سرمایه: پولشویی در سریال شهرزاد در آینده مشخص خواهد شد